Här finner du länkar till lokala dansledare runt om i Sverige och till andra sidor som kan vara av intresse när det gäller dans.

Finland: Här kommer länk till en finsk danswebbsida med aktuella danshändelser inom området ”heliga danser”, på finska förstås. https://www.meditatiivinenpyhatanssi.com

Laura Hellsten har doktorerat med avhandlingen ”Through the Bone and Marrow”. Genom att belysa dansens plats i kyrkan under historiens lopp hoppas hon bidra till en ny relation till bland annat kroppslighet och längtans och glädjens plats i våra kyrkliga gemenskaper. Besök Lauras hemsida; https://www.kolminaisuus.fi/dans-teologi


Elisabet Janson är diplomerad dansledare i meditation i rörelse/heliga danser, verksam sedan 1995, sedan 2005 i egen rörelse. Hon är regelbundet anlitad kurs- och retreatledare på Refugiet i Sigtuna samt kursledare inom olika studieförbund. Besök Elisabets hemsida här.


”Inför Herren dansade jag och gladde mig”. Andrzej & Lotta Klasén leder cirkeldanser i Jönköping. För information om deras verksamhet se; bibeldans.se eller cirkeldanser.se

Marie Louise von Malmborg är diplomerad dansledare i Vadstena, och mer om hennes verksamhet hittar du på hennes hemsida: www.helanderorelse.se.

Pia Lamberth arbetar sedan 30 år med danser från många tider och kulturer. Hon leder dansgrupper, utbildar dansledare och arbetar med dans på allehanda sätt i seminarier och  workshops. Hjärtesaken är det arv av mönster och berättelser som generationer av dansare burit till oss genom årtusenden och som återfinns även i moderna cirkeldans-koreografier. Pia arbetar också med egna koreografier och danssviter. Hennes dansarbete får klangbottnar av hennes olika tidigare liv som bland annat litteraturforskare, lärare i analytisk psykologi, kyrkvaktmästare och trädgårdsarbetare: http://www.pialamberth.se